top of page
Image by Snowscat

Virtual Warehouse (Sanal Depo)

Kazakistan e-Fatura Sistemi dahilinde şirketlere Virtual Warehouse (VW) Modülüne dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.VW modülünün amacı, ithalattan veya üretimden başlayarak Kazakistan’da nihai müşteriye satışa veya ihracata kadar envanter hareketinin izlenmesidir.

VW modülü; malların tanınması ve muhasebeleştirilmesini otomatikleştirir ve ürün hareketleri ve kayıtları ile ilgili elektronik belgelerin kaydını sağlar. (indirim, satış, üretim vb.)

Mallar VW modülünde kayıtlı değilse, satışı imkansızdır.VW Modülünde kayıtlı olmayan mallar için e-fatura bilgi sistemi, vergi mükellefinin e-fatura düzenlemesi otomatik olarak engeller.

Kazakistan’da 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren, VW modülünü kullanma yükümlülüğü vergi mükellefleri için geçerlidir. Sonuç olarak, nihai (bağlayıcı) listede belirtilen malları ithal eden ve (veya) satan şirketler VW modülünde bu tür malların muhasebe ve kaydını tutmaları gerekmektedir.

VW modülünün iş süreçleriniz ve fonksiyonlarınız üzerindeki etkisinin iyi değerlendirilip, SAP sistemleri ile entegrasyonu için Melasoft uzmanlığı gerekmektedir.

VW modülünün uygulanmasında Melasoft olarak;

  • Muhasebe süreçlerinin gözden geçirilmesi ve VW ile entegrasyon için hazırlık ve analiz

  • Değişim gerektiren alanların belirlenmesi: SAP sistemleri,zorunlu veri girişi(kalite ve eksiksizlik), sorumlular için politikalar ve prosedürlerin sağlanması

  • İç kontroller

  • SAP sistemlerinin VW modülü ile entegrasyonu

  • Kullanıcı Eğitimleri

Image by Gerry Roarty

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

bottom of page