top of page

SAP Finansal Çözümleri

Stock Market

IFRS Raporlama

IFRS Nedir?

 

Bağımsız Dış Denetim, denetim kuruluşları tarafından kamuya ve işletme ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere düzenlenen mali tabloların doğru, gerçeğe uygun, muhasebe dönemleri arasında tutarlı ve muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiğine ilişkin görüş verebilmek amacıyla yapılan incelemedir.

Melasoft SAP IFRS

 

Çok sayıda şubesi bulunan büyük şirketler için uluslararası bir standart belirlendiğinden, finansal raporlama görevi onlar için daha kolay hale gelmesi sağlanır.

Tüm muhasebe prosedürlerini büyük ölçüde basitleştiren ve bir şirketin tüm şubelerinde tek bir raporlama şekli kullanması sağlanır.Melasoft IFRS, bu tutarlılığı ve tek şekilciliği korur, böylece yatırımcıların, denetmenlerin ve tüm paydaşların bir şirketin finansal özelliklerini ve durumunu görüntülemesini sağlar.

Melasoft IFRS Avantajları ve Özellikleri

 • Raporlamada esnekliği artırır

 • Raporlama maliyetini düşürür

 • Tüm dünyada karşılaştırabilir ve geçerli raporlama sağlar.

Stock Trading Graph
Toplantı

Gayrimenkul Yönetim Çözümü

Gayrimenkul Yönetim Çözümü Nedir?

 

Çok sayıda mağazası ve gayrimenkulü olan şirketlerin kiralanan veya kiraya verilen gayrimenkul süreçlerinin uçtan uça yönetilebilmesini sağlar.

Gayrimenkul Yönetim Çözümünün Avantajları ve Özellikleri

 • Gayrimenkul sözleşme sürecinizin tüm aşamalarının tek kokpit üzerinden takibinin yapılmasını sağlar.

 • Kiralama süresince tüm finansal göstergeleri kolayca hesaplar. İndirimleri aylık kira tutarından mahsup ederek, ciro kiralar için minumun/maksimum kira ile kıyaslama yaparak net ödenecek kira bedelini hesaplar.

 • Stopaj mahsup kayıtlarını hesaplanan tutar üzerinden otomatik oluşturur.

 • Kira faturası ile sistemin hesapladığı tutar ile kıyaslama yaparak faturanın doğruluğunu sağlar.

 • Ciroya endeksli sözleşmelerin mülk sahiplerine bilgilendirme maili gönderir.

 • Aylık artışların otomatik hesaplanıp uygulanmasını sağlar.

 • Modern mimari ile şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanabilir.

 • UFRS 16 raporlaması kapsamında aylık oluşturulacak yükümlülük ve faiz muhasebe kayıtlarını oluşturur.

Toplantı

İthalat – İhracat Çözümü

Melasoft İthalat Çözümü Avantajları ve Özellikleri

 • İthalat satın alma siparişinin tek ithalat dosyasına atanarak tüm sürecinin yönetilebilmesi sağlanır.

 • Yoldaki malların sistem dahilinde fatura bilgileri ile takibi sağlanır

 • Mal bedeli faturası girişi ve ödeme işlemlerinin tamamı tek kokpit üzerinden gerçekleştirilir

 • Beyanname verilerinin sistem dahilinde tutulması sağlanır

 • Gümrük ve Antrepodaki mal takibi, listelenmesi

 • Gümrük belgesindeki gerekli bilgilerin ithalat sisteminde gözükmesi

 • İthalat Yan Masraf Faturalarının İşlenmesi sağlanır

 • İzin Belgeleri ve teşvik belgelerinin girişi sağlanır

 • Yatırım Teşvik Takibi

 • Akreditif Belge Takib

 • İhraç edilen ürünün tek ihracat dosyasına atanarak tüm sürecinin yönetilebilmesi sağlanır.

 • Sevkiyat nakliye bilgilerinin, konşimento bilgilerinin tutulması

 • Depodan çekme ve ambalajlama işlemlerinin denetimi

 • Mal Çıkışı ile beraber ihracat eksiklik denetimi

 • Gerekli belgelerin oluşturulması / işlenmesi / takibi

 • Faturalama ve müşteri alacakları takibi sağlanır

 • Masraf tiplerine göre muhasebe Fatura Girişi

 • Masraflara göre kar/zara hesaplamasının dosya bazında yapılması

 • Eksiklik denetimine göre kapanış statüsünün konması

Melasoft Smart Exim Teknik Özellikleri

 • İşlem ve şirket bazlı yetkilendirme

 • Çıktılarda MS OLE ile uyarlanabilir esnek yapı

 • Müşteri ihtiyaçları için BADI çıkışları

 • Tek ekrandan yönetim

 • Object – Oriented Enjoy ekranlar

 • Mobil uygulama ile dosya tarama

 • SAP DMS ile dosya saklama ( Opsiyonel )

 • OCR entegrasyonu ( Opsiyonel )

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

bottom of page