top of page
Image by Daniel Seßler

Portekiz | E-Fatura

Diğer AB ülkeleri gibi Portekiz de e-Faturayı AB’nin 2014/55 Direktifi bağlamında düzenlemiştir. E-Faturalandırma sürecini yönetme ve eşgüdümü üstlenen kurum ise Maliye, Altyapı ve Konut Bakanlığı tarafından belirlenen ESPAP (Kamu Yönetimi Paylaşılan Hizmet Varlığı) İdaresidir. ESPAP, Kamu Yönetiminde Elektronik Faturanın (FE-AP) uygulanmasını koordine eder. Kamu sözleşmelerinde elektronik faturanın kullanımı, kamu ve ortak yükleniciler tarafından kademeli olarak yapılacaktır. Mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler, Avrupa Komisyonu’nun 6 Mayıs 2003 tarihli 2003/361 / EC sayılı Tavsiye Kararı’na göre tanımlanmıştır. Fatura için belirli bir format yoktur. İlgili taraflar mevcut standartları (EDIFACT, X12, XML) kullanmayı kabul edebilir.

SAF-T Nedir?

 

SAF-T, muhasebe verilerini orijinal muhasebe sisteminden XML’den türetilmiş önceden tanımlanmış bir biçime aktaran ve dış denetim için vergi otoriteleri için kullanılabilir hale getiren, bilgisayar tarafından okunabilir dosya haline getiren bir özelliktir. SAF-T ile kullanılan programdan bağımsız olarak, taşıma belgeleri ve makbuzlar, program veri tabanının iç yapısını veya işlevselliğini etkilemeden ortak ve okunabilir bir formatta verilebilir. Standart Vergi Denetim Dosyası, SAF-T, Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi (Autoridade Tributária e Aduaneira – AT) tarafından onaylanan bir bilgisayar sisteminde üretilmelidir. Genel ağ hizmetleri aracılığıyla beyan edilmelidir. Müşteriye gönderilecek fatura, SAF-T dosyasını ve AT’nin yanıtı ile alınan benzersiz bir kodu içermelidir. Bu kod, faturaların birbiri ardına garanti altına alınması için bir önceki faturanın imzasını içerir.

SAF-T’nin (PT) nasıl çalıştığını özetlemek mümkündür: Satış faturaları (documentos comerciais a clientes), nakliye belgeleri (documentos de transporte) ve müşteri ödemeleri doğrudan muhasebe sistemine kaydedilir. Muhasebe sisteminde işlenen verilerden XML formatında standart bir SAF-T (PT) dosyası oluşturulur. Bu dosya, vergi beyannamesi kaynağıdır. Tüm bu bilgiler son AT’ye gönderilir. Satışlar, finans portalı (Portal das Finanças) aracılığıyla AT’ye iletilir. XML formatında standart bir SAF-T (PT) dosyası oluşturulduktan sonra nakliye belgeleri (taşıma belgeleri: Guia de Remessa, Guia de Transporte, fatura) AT’ye gönderilir.

Elektronik Fatura Uygulamasına Geçiş Tarihleri

  • Büyük Ölçekli İşletmeler (K> 250 kişi): 01.01.2021 tarihine kadar e-fatura kullanımı zorunlu değildir. 01.01.2021 tarihinden sonra e-Faturaya geçiş zorunludur.  

  • Orta Ölçekli İşletmeler (250 >K ≥ 50 kişi) ve Küçük Ölçekli İşletmeler (50> K ≥ 10 Kişi): 01.07.2021 tarihine kadar e-fatura kullanımı zorunlu değildir. 1.07.2021 tarihinden sonra e-Faturaya geçiş zorunludur.  

  • Mikro işletmeler (K<10 kişi) ve Kamu kuruluşları: 01.01.2022 tarihine kadar e-fatura kullanımı zorunlu değildir. 01.01.2022 tarihinden sonra e-Faturaya geçiş zorunludur. 

 

2019 Devlet Bütçesi Öneri Raporunda Kamu Yönetimi için elektronik faturaya geçilmesinin stratejik boyutuna işaret edilmiştir. E-Faturanın dijital dönüşüm programı katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Bu meyanda her iki yönden standardizasyon, optimizasyon ile harcama ve gelir döngülerinin otomasyonu gerçekleştirilir.

portugal-saft-pt.jpeg

Kamu tedarikçisi şirketler, e-Fatura oluştururken ESPAP tarafından hizmete sokulan Portal BASE (Plataforma Eletronica de Compras – EMEL) uygulamasına dijital erişim için başvurmak zorundadır. Bunun yanı sıra, elektronik fatura ve elektronik taşıma belgesi ile ilgili işlemler https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/ genel ağ sayfası üzerinden yapılmaktadır. Anılan portal kısa adı AT olan Vergi ve Gümrük İdaresi (Autoridade Tributária e Aduaneira) üzerinden hizmet verir.

14-A/2020 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Kamu Yönetimi tedarikçilerinin faturalarını Portekiz’e aktarılan Avrupa standardında belirlenen formata uygun biçimde, UBL 2.1-CIUS PT formatında göndermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda;

  • 1 Ocak 2021 tarihine kadar Büyük Ölçekli Şirketlerin

  • 1 Temmuz 2021 tarihine kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin

  • 1 Ocak 2022 tarihine kadar ise Mikro İşletmeler ve sözleşme makamları olarak Kamu Kurumlarının Portekiz Hükümeti tarafından tanımlanan Avrupa standardı UBL 2.1-CIUS PT’den farklı bir formatta fatura almaları mümkün değildir.

 

Tüm kamu yüklenicilerinin 18 Nisan 2020’den beri elektronik faturaları almak ve işlemekle yükümlü olduklarını ve yalnızca elektronik formatta faturalama belgelerinin alınmasını, işlenmesini ve iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. ESPAP, devletin ve kamu kurumlarının doğrudan idaresi bağlantılı kuruluşlar olarak kabul edilerek, gönüllü üyelik yoluyla tüm kamu kurumları tarafından kullanılabilen FE-AP’nin uygulanması için bir çözüm sunar.

 

Müşterilerimize, Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından sunulan SAF-T PT ile tam entegre SAP içerisinden e-Fatura süreçlerini yönetebilecekleri Melasoft SAP e-Fatura Çözümü ile yardımcı oluyoruz.

e-Invoice Formats

SAF-T PT (Portekiz Sürümü) Dosyası

X12, EDIFACT ya da XML biçiminde Fatura Yükleme

Portal das Finanças’a giriş yapmak için kayıt yapılır

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

bottom of page