top of page
digital-global-einvoicing.png

MISIR E-Fatura

Vergi kontrollerine, emek ve kağıt tasarrufuna çözüm üreten e-fatura kavramı, dünyanın yeni alanlarına yayılmaktadır. Hem devletler hem de işletmeler e-faturanın faydalarının farkında olduğu için, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da e-fatura rejimlerini benimseyen ülke sayısı artmaktadır. Vergi kontrolünün dijital dönüşümü tüm dünyaya yayılıyor.

Mısır Hükümeti, bir süredir CTC rejimlerine yönelik olan en iyi uygulamaları değerlendiriyor. Son olarak, Nisan 2020’de ülkede kayıtlı tüm işletmeler için e-faturayı zorunlu kılan bir kararname yayınlandı.

Kısa geçmişine rağmen, Mısır KDV sistemi en son dünya trendlerini takip ediyor ve 2020 Kasım ortasından itibaren zorunlu e-faturalandırmayı uygulamaya koymuştur.

  • Mısır’da yayınlanan yönetmeliğine göre, tüm işletmelerin vergi idaresine elektronik vergi faturası göndermesi gerekiyor.

YASAL ARKA PLAN

 

Zorunlu elektronik faturalandırmanın getirilmesi, Mısır Vizyonu 2030 adlı uzun vadeli bir Mısır stratejisinin bir parçasıdır ve özellikle devlet hizmetlerinin dijital dönüşümünü amaçlamaktadır.E-fatura yükümlülüğü aşağıdaki iki yasal işleme dayanmaktadır:

1. Mısır Maliye Bakanlığı Karar no. 188, KDV ödeme modeline ilişkin zorunlu e-fatura için genel bir çerçeve oluşturmaktadır;

2. Mısır Vergi İdaresinin 386 sayılı Kararı, Mısır’da faaliyet gösteren 134 şirket için e-fatura düzenlemesi şartlarını getirmektedir.Diğer bir deyişle, kesilen faturaların müşteriye gönderilmeden önce vergi makamlarına gönderilmesi gerekir.

 

Bu, Mısır vergi makamlarının vergi mükellefi faturaları hakkında gerçek zamanlı bilgi sahibi olacağı anlamına gelmektedir.

 

FATURA VERİ YAPISI

 

Faturanın içeriği söz konusu olduğunda, gerekli verilerin çoğu standarttır (örneğin, bir satıcı, alıcı hakkındaki bilgiler, değerler).

 

Bununla birlikte, tedarik edilen ürünler (öğeler) hakkındaki bilgiler, Global Standartlar 1 (GS1) organizasyonu tarafından tanımlanan Küresel Ürün Sınıflandırmasına (GPC) uygun olmalıdır. Vergi mükelleflerinin, GPC için SAP’de kullanılan dahili emtia kodlarını eşlemesi gerekir.

 

ERP ENTEGRASYON SÜRECİ

 

Mısırlı vergi makamları, vergi mükellefi ERP kullanıcılarını, e-fatura sistemiyle entegre etmek için gereken adımların yararlı bir özetini yayınladı. Aşağıdaki resim, entegrasyon için gerekli adımları göstermektedir.Mısır kararnamesi, kayıtlı vergi mükelleflerinin, ihraç edenin elektronik imzasını ve sağlanan her mal veya hizmet için bir Birleşik Kod içeren bir elektronik fatura düzenlemesi gerektiğini belirtir.

Müşterilerimiz SAP ile Mısır e-fatura sistemi arasındaki entegrasyon, çeşitli mevcut API’lere (Uygulama Programlama Arayüzleri) dayanmaktadır. Hem API’ler hem de tüm e-fatura sistemi, küresel BT devi Microsoft tarafından geliştirilmiştir.

Mısır faturalarının gerekli biçimi JSON veya XML’dir. Düzenlenen faturaların da dijital olarak imzalanması gerekmektedir.

SAP Sistemini kullanan müşterilerimize, teknolojik gereksinimlerini karşılayacak e-Fatura çözümümüzle yardımcı olmak için Mısır Vergi İdaresi (ETA) ile tam entegre SAP içerisinden e-Fatura süreçlerini yönetebilecekleri Melasoft SAP e-Fatura Çözümü ile yardımcı oluyoruz.

E-Fatura uygulamasında MELASOFT olarak;

  • Muhasebe süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ETA e-Fatura Sistemi ile entegrasyon için hazırlık ve analiz

  • Değişim gerektiren alanların belirlenmesi: SAP sistemleri,zorunlu veri girişi(kalite ve eksiksizlik), sorumlular için politikalar ve prosedürlerin sağlanması

  • İç kontroller

  • SAP sistemlerinin e-Fatura Sistemi ile entegrasyonu

  • Kullanıcı Eğitimler

e-Invoicing Architecture

As can be seen in the image, the supplier issues the invoice in its own SAP system. It sends the issued invoice to Melasoft SAP Add-on. Melasoft SAP Add-on, on the other hand, sends the invoice issued by the supplier to both the Buyer and the ITA for verification. If the invoice is verified without any problems, ITA assigns an Allocation Number to the invoice. If the invoice is not verified, the ITA will indicate why the invoice was not accepted. The reasons for verification and rejection are also shown in the image.

The capabilities of Melasoft e-Invoice Solution for Israel's system architecture include monitoring the invoice in HTML, XML and PDF, cancellation of the invoice, sending, status check of the invoice and sending by e-mail.

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin!

bottom of page