E-Fatura Nedir ?

    E-Fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen E-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

     Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.

E-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı/elektronik başvuru yapılır ve mali mühür sertifikası edinilir.

 

Melasoft Smart Invoice

Melasoft Smart Invoice çözümü temel olarak, fatura üreten sistemlerden fatura içeriklerini belirli bir formatta alıp GİB entegrasyonu ile muhatabına ileten bir portal çözümüdür.

Smart Invoice çözümü , SAP ve diğer sistemler ile çalışabilmektedir.

 

Melasoft E-Invoice Temel Özellikler

– Elektronik ortamda faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura ve özel entegratör e-Fatura Portalı aracılığı ile gönderilip alınması

– GIB Sistemi üzerinden gelen faturaların ERP sistemine kaydedilmesinin sağlanması amacıyla havuza alınması

– Düzenlenen e-Fatura’ların özel entegratör aracılığıyla imzalanması

– Fatura sorgulama, raporlama , arşiv ve yedekleme kabiliyetleri

– Şirketler bazında farklı sistemler ile entegrasyon kabiliyeti

– Şirket içi ve şirketler arası onay ve mutabakat süreçlerinin yürütülebilmesi

– Kullanıcı, grup, rol ve yetki yönetimi

– Gönderilen faturaların Melasoft e-Fatura sistemi içinde durum takibinin yapılması ve raporlanabilmesi

Teklif Al

Demo Talep