E-Arşiv Nedir ?

     E-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâgıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır.

  E-arşiv çözümü ile e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize email vb. yollarla faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Böylece müşteri türüne bakmaksızın kağıt fatura kullanımını ve saklanmasını tamamen ortadan kaldırarak, yer kazanımı, zaman kazanımı, kağıt , kargolama maliyetleri ortadan kalkar.

    30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında, faturalar ve e-Arşiv Raporu oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların başkanlık sistemine aktarılması süreçleri yer almaktadır. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilirler.

  Melasoft E-Arşiv ile birlikte mükelleflerin tüm fatura düzenleme işlemleri tek bir noktadan yürütülmesi sağlanarak; toplu olarak aktarılan fatura verilerinin e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması süreçlerine bağlı olarak değerlendirilip ilgili faturaların müşterilere gönderilmesi sağlanmaktır. e-Arşiv uygulamasında, e-Fatura uygulamasında olduğu gibi fatura formatının UBL TR olarak kullanılması ve bununla birlikte e-Arşiv faturalarının oluşturulması, imzalanması, zaman damgası kullanılması ve raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

   Bu kapsamda Bakanlıktan E-arşiv yetkisi alan çözüm ortağımız server larında , SAP üzerinden çıkardığımız faturalarınızı arşivliyor ve yönetimi SAP üzerinden yapmanızı sağlıyoruz.

E-Arşiv Ne kadar sürede Kurulmakta ?

    Sisteminiz üzerindeki çıktıları e-fatura formatına çevirerek uygulamamızı 1 hafta kısa bir süre içinde teslim ediyoruz.

E-Arşiv Yönetimi Nasıl Olmakta ?

  Tüm süreçlerinizi SAP üzerinde gerçekleştirmeyiz , ayrıca E-Arşiv portalımız ile sunucularımız üzerinden de faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

SAP  E-Arşiv Sunucu Haberleşme Nasıl Olmaktadır ?

   SAP üzerindeki XML leri alarak güvenli ve şifreli olarak sunucularımıza aktarmaktayız.

Teklif Al
Demo Talep