Şirketlerin ana fonksiyonlarına veya onları destekleyen süreçlere yönelik kurumsal uygulamalar, bilgi sistemleri varlıklarının temelini oluşturmaktadır. Melasoft olarak SAP ERP ürün ailesi üzerinde ,3.parti sistemler ile entegre şirketinize uygun ürünler geliştiriyoruz.

    Kurumsal uygulamaları, sadece bilgi sistemleri çerçevesinde değerlendirmemekte, aynı zamanda şirket kültürüne ve iş yapış biçimine önemli katkıları olan yönetim araçları olarak görmekteyiz. Bu yaklaşımımız ile yönetim danışmanlığımızı birleştirerek, şirketinize ve ihtiyaçlarınıza yönelik, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.

    Melasoft, sadece kurumsal uygulamalarla sınırlı kalmamakta, iş süreçlerine özel yazılım geliştirme faaliyetlerini de Uluslararası metodolojiler ve proje yaklaşımı rehberliğinde başarıyla yerine getirmektedir.

Teklif Al